Termeni și Condiții

1. Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constitute acordul legal dintre dvs. si SC Ralemo SRL. Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea in orice mod a aplicatiei. Accesarea si vizitarea Aplicatiei, inregistrarea unui cont pe Aplicatie si/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicatie inseamna acceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii. Prezentii Termeni si Conditii se regasesc in cadrul sectiunii “Use” din Aplicatie, cat si pe siteul www.idcloud.ro.

Definitii:

2.1. Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:

2.2. CLIENT – Orice persoana interesata de intocmirea actelor necesare diverselor tranzactii auto si activitati conexe si care beneficiaza de actele emise de UTILIZATORUL Aplicatiei;

2.3. UTILIZATOR – Orice persoana juridica avand ca obiect de activitate birou de acte auto si activitati conexe care isi creeaza cont pe Aplicatie, propunand Clientilor ofertele de intocmire si incheiere a actelor auto necesare diverselor tranzactii auto si activitati conexe prin intermediul Aplicatiei;

2.4. RALEMO – S.C. Ralemo S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana cu sediul in Piatra Neamt, Str. 1 DECEMBRIE 1918 nr.45, Jud. Neamţ, cu nr. de ordine in Registrul Comertului J27 /1439 /2006, Cod Unic de Inregistrare 19379356, cont IBAN: RO40INGB0000999904778896, deschis la Banca ING;

2.5. SERVICIU – serviciile oferite de Utilizatori prin intermediul Aplicatiei;

2.6. TRANZACTIE – solicitarea efectuata de catre Client prin care acesta cere Utilizatorului intocmirea documentelor necesare unui dosar auto sau din domenii conexe sau diverse;

2.7. CONT – modalitatea de inregistrare a Utilizatorilor in cadrul Aplicatiei, modalitate prin care acestia isi pot inregistra preturile ofertelor, respectiv proprii clienti.

2.8 APLICATIE – platforma de emitere a documentelor necesare tranzactiilor specifice birourilor de acte auto si siteurile conexe.

2.9 NOTIFICARE TRANZACTIONALA – instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms / telefon cu privire la modul de functionare a aplicatiei sau in legatura cu aplicatia.

2.10 NOTIFICARE PUBLICITARA – instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms / telefon cu privire la promotii desfasurate de Ralemo Srl sau partenerii acestora.

2.11 PLATFORMA DE PLATA – serviciu de colectare plati oferit de Ralemo Srl si/sau terte parti (ex. Netopia Mobilpay)

3. Prin acordul dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania, iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Aplicatiei.

4. Ralemo Srl isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand in sectiunea Termeni si conditii din websiteul idcloud.ro.

5.1 Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs. neconditionat cu privire la Termenii si Conditiile Aplicatiei. In cazul in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile Aplicatiei, va rugam fie sa ne solicitati in scris stergerea contului deja creat sau sa nu va inregistrati un cont pe Aplicatie.

5.2 Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs. neconditionat privind stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile anexei intitulate “Date cu caracter personal”, prezente pe websiteul idcloud.ro, precum si cu privire la primirea de notificari publicitare sau tranzactionale.

 

ACCESAREA APLICATIEI

6. Scopul Aplicatiei este propunerea de catre Utilizatori Clientilor a ofertelor de intocmire si incheiere a actelor auto necesare diverselor tranzactii auto si activitati conexe si/sau a altor activitati specifice unui birou de acte. Orice utilizare a Aplicatiei in alte scopuri nu este permisa;

7. Aplicatia functioneaza pe orice tip de dispozitiv (pc, telefon, tableta) cu sistem de operare Windows, MacOsX, Open Soursce System, Android sau iOS si care indeplineste urmatoarele conditii:

 • Dispozitivul are acces la internet;
 • Dispozitivul foloseste browserul de internet Google Chrome;
 • Dispozitivul de tip pc are are o configuratie minima: 1 GB RAM, 500 GB HDD, Placa grafica cu minim 500 MB RAM, ecran de 15″ cu rezolutie minima 1440 x 900 px.

Pentru a beneficia de potentialul maxim al aplicatiei va rugam sa contactati departamentul tehnic info@idcloud.ro, pentru a verifica daca dispozitivul dvs. intruneste specificatiile tehnice necesare unei functionari optime a aplicatiei.

8. Aplicatia de utilizator idCloud este compatibila cu oricare dintre retelele de internet cu conexiune prin cablu, fibra optica sau wireless.

9. Utilizatorii care doresc sa foloseasca Aplicatia urmeaza sa isi creeze un Cont pe Aplicatie, furnizand urmatoarele informatii:

 • Denumirea, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si Codul de Identificare Fiscala al Utilizatorului;
 • Sediul Utilizatorului, precum si locatiile in care acesta urmeaza sa efectueze serviciile de birou acte;
 • Pretul serviciilor de acte, incluzand aici si pretul aferent documentelor specifice activitatii de birou acte auto;
 • Tipul de acte pe care le poate intocmi;
 • Numele reprezentantului legal al Utilizatorului;
 • Datele de contact, astfel cum sunt solicitate de Aplicatie;
 • Contul bancar si banca la care acesta este deschis;
 • Alte informatii solicitate cu ocazia inregistrarii Contului;

10. Pentru a avea acces la serviciile oferite de Ralemo Srl, utilizatorul va efectua plata serviciilor in avans, pe intervale de timp determinate, prin intermediul diferitelor platforme de plata oferite in cadrul aplicatiei.

11. Nu sunt permise:

 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul site-ului sau aplicatiei, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor livrate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a testa sau a scana vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Ralemo Srl si accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Ralemo Srl care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Ralemo Srl prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ”flooding” sau ”DOS”.
 • folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului sau aplicatiei pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

12. Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă si/sau penală. Ralemo Srl va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE RALEMO SRL

13. Ralemo Srl se obliga sa onoreze toate tranzactiile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentele Termeni si Conditii.

14. Ralemo Srl se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in aplicatie de catre Client si documentele sau tranzactiile finale emise de Aplicatie, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori sau Clienti care se datoreaza faptului ca Ralemo Srl a modificat partial Aplicatia astfel incat aceasta sa indeplineasca conditiile impuse prin legea in vigoare pentru a putea fi mentinuta consistenta in Aplicatie.

15. Ralemo Srl va oferi o calitate ridicata a serviciilor platformei tehnice, mentinand un uptime lunar mediu de minim 99,8%.

16. Compania Ralemo Srl NU GARANTEAZA functionarea aplicatiei de utilizator idCloud in

urmatoarele cazuri:

 • Dispozitivul Utilizatorului nu este conectat la internet;
 • Dispozitivul Utilizatorului nu respecta cerintele minim impuse prin prezentul document;
 • Pe dispozitivul Utilizatorului sunt instalate orice alte aplicatii/programe software neautorizate de compania Ralemo Srl, care modifica parametrii normali de functionare ai Aplicatiei;

Mai exact, daca pe dispozitivul Utilizatorului pe care este instalata aplicatia idCloud sunt instalate orice aplicatii sau programe software care intervin in orice forma peste functionarea normala a Aplicatiei, modificand oricare din parametrii acesteia, compania Ralemo Srl nu garanteaza functionarea aplicatiei, iar utilizatorul respectiv poate fi sanctionat prin intreruperea colaborarii cu compania Ralemo Srl, cu suspendarea dreptului de a primi Aplicatia.

17. Ralemo Srl nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului sau aplicatiei.

18. Ralemo Srl poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului sau aplicatiei. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

19. Ralemo Srl nu este responsabil pentru daune în caz de forțe majore (cutremur, incedii etc).

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

20. Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

21. Utilizatorul are obligatia de a furniza in mod real si corect informatiile solicitate odata cu crearea Contului.

22. Utilizatorul are obligatia de a indeplini cu diligenta serviciile de birou acte auto contractate prin intermediul Aplicatiei.

23. Utilizatorul are obligatia de a notifica, prin intermediul Aplicatiei, Clientul cu privire la pretul serviciilor oferite, precum si orice impedimente in ducerea la indeplinire a serviciilor de birou acte auto.

24. Utilizatorul este raspunzator pentru buna indeplinire a contractului.

25. Constituie incalcari ale termenilor si conditiilor de utilizare a Aplicatiei urmatoarele fapte:

 • neprezentarea devizului catre Client;
 • neprezentarea documentelor solicitate de catre Client;
 • predarea userului si a parolei de acces in aplicatie unei terte persoane neautorizate;
 • daca s-a acceptat un deviz ce urmeaza a fi platit prin intermediul aplicatiei, Utilizatorului ii este interzis sa refuze Clientului aceasta modalitate de plata;
 • limbajul licentios utilizat in canalul de comunicare generat de Aplicatie este strict interzis.

26. Pentru incalcarile prevazute la punctul 25 se aplica una sau mai multe din urmatoarele sanctiuni:

 • interzicerea utilizarii aplicatiei pe perioada de timp determinata sau nedeterminata fara posibilitatea resituirii avansului achitat de utilizator;
 • incalcarile care aduc atingere imaginii Ralemo Srl genereaza dreptul de a solicita despagubiri.

 

PROPRIETATE INTELECTUALA

27. Intregul continut al Aplicatiei, incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea Ralemo Srl si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusive, dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.

 

CONFIDENTIALITATE

28. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Ralemo Srl urmeaza sa administreze datele publicate pe Aplicatie numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Clientii / Utilizatorii le furnizeaza cu ocazia accesarii Aplicatiei si/sau completarii formularelor disponibile pe Aplicatie. Prezenta prevedere se completeaza cu anexa “Prelucrarea datelor cu caracter personal” aflata pe site-ul www.idcloud.ro

29. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date idCloud și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către Ralemo Srl și de partenerii săi agreați.

30. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile Aplicatiei, condiționate de logare.

 

LEGEA APLICABILA. LITIGII.

31. Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare.

32. Persoanele ce urmeaza sa foloseasca Aplicatia vor incerca stingerea pe cale amiabila a oricaror neintelegeri aparute ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

33. Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va fi solutionat de instantele competente din municipiul Piatra-Neamt.

34. Prin utilizarea aplicatiei, Utilizatorul declara ca intelege ca serviciile prestate de Ralemo Srl prin intermediul Aplicatiei idCloud nu intra sub incidenta dispozitiilor art.6 lit. f din Legea 38/2003.

 

INTRETINEREA SI ADMINISTRAREA SITEURILOR

Siteurile COMPANIEI sunt întreținute și administrate de:

Ralemo SRL
Str. 1 Decembrie 1918 nr.45 ap.44, Piatra-Neamț, Județul Neamț, România
CUI: RO 19379356 / Reg. Com: J27/1439/2006
Telefon: 0721-448-989 / E-mail: leo@idcloud.ro

CONT BANCAR LEI: RO40INGB0000999904778896
BANCA ING – Sucursala București